full screen background image

Efektivní rozdělení času, jak být ve stejný čas na dvou místech?
Jak stihnout všechny schůzky, porady a k tomu vyřídit tu záplavu emailů?
Kromě toho neodsunout soukromé aktivity a rodinný život do propasti zapomnění?

Prioritizace, Asertivita, Delegování, Efektivita.Partneři