full screen background image

Manažerské zvládání nestandardních situací, uvědomění si veškerých souvislostí a dopadů ve vztahu ke svému okolí, ale také zvládání námitek a jak dostát svým požadavkům k dodavatelům, podřízeným, partnerům i úřadům.

Vyslovme naše přání, nesouhlas a vybudujme si na tom oblíbenost v kolektivu a osobnostní charakter.Partneři