full screen background image

Obchodní duch dřímá v každém z nás, u Vašich zaměstnanců na obchodních pozicích je jistě tento smysl vyvinutý o něco lépe. Přesto je nezbytné i špičkové obchodníky ve Vašem týmu pravidelně zvát na různé kurzy.

Na školení si připomenou základní praktiky, zdokonalí některé techniky, uvědomí si vnímání rolí, vybočí ze zajetých kolejí, uvědomí si své nešvary a zjistí porovnání a nestranný názor třetí osoby.

Tento program je vždy velmi individuálně a pečlivě připravován. Často jde o úzkou spolupráci s vedením firmy a manažerem vzdělávání LS Group, Lektorem LS Group, abychom se efektivně zaměřili na identifikované nedostatky a navíc přispěli vlastním knowhow.

Kurz je plný osvědčených nástrojů, technik, cvičení a simulací.

Pro ujasnění si startující situace je po identifikování potřeb klienta často kurz předzahájen mystery shopingem, následně brainstorming s účastníky kurzu a podobně také zakončen.Partneři