full screen background image

Naše nabídka vzdělávacích programů je zaměřena na osoby, které přichází do styku se zákazníkem. Obchodník není jediný, kdo může obchodní případ nebo vztah se zákazníkem ovlivnit. Proto se naše kurzy mohou vzájemně prolínat a oslovovat Vaše zaměstnance napříč celou firmou.

Každý vzdělávací kurz začíná shrnutím stávajícího stavu, definování potřeb zákazníka, ujasnění si požadavků, cílů a představ. Na základě toho je připravena koncepce vzdělávacího programu. Výstupem je pak detailní analýza s rozpadem na jednotlivé cíle a absolventy kurzu.

Veškeré kurzy jsou v součinnosti s naším sloganem Business Fresh & FunkyPartneři